Normativa de l'escola de pàdel i tenis per a infants i joves (de 3 a 17 anys)

Temporada 2023-2024

Calendari

El calendari de l’activitat és del divendres 1 de setembre del 2023 fins al dissabte 29 de juny del 2024.

Els dies festius no s’impartiran classes, seguint calendari escolar. Els períodes de vacances són:

 • Vacances de Nadal: del 25 de desembre del 2023 al 7 de gener del 2023.
 • Setmana Santa: del 25 de març a l’1 d’abril del 2024.

La duració de l’activitat és de 10 mesos.

Accés a la instal·lació

 • Es recomana venir canviat per a l’activitat.
 • Els inscrits podran fer ús dels vestidors.
 • L’entrada dels nens/es s’efectuarà 5 minuts abans de l’hora d’inici de l’activitat. Es poden dirigir a la pista 4 on els rebran els entrenadors/es.
 • La sortida es realitzarà per la mateixa pista al final de la sessió.
 • Es prega la màxima puntualitat pel correcte desenvolupament de l’activitat. No es permetrà l’accés passats 10 minuts de l’inici de la sessió.
 • L’accés a pistes està restringit als inscrits a l’activitat.
 • Els acompanyants podran esperar a la zona de la cafeteria o a l’exterior del club.
 • En cas d’arribar abans d’hora, cap persona de la instal·lació es farà càrrec del/la nen/a fins l’hora d’inici de l’activitat.
 • En cas que no hi hagi cap persona que reculli a l’infant després del termini de l’activitat, si no hi ha hagut cap avís previ del retard, l’organització no es farà responsable de la tutela del menor.

Assistència

 • Els tècnics de l’activitat porten un control d’assistència dels alumnes.
 • Es prega que es produeixin el menor nombre possible de faltes d’assistència, per tal de facilitar el correcte control de grups, així com garantir la màxima progressió pedagògica i poder complir amb la programació planificada.

Material necessari

 • Cal dur roba esportiva còmoda.
 • El calçat que cal dur són sabatilles esportives. Es recomana que la sola sigui d’espiga o alguna altra específica de pàdel/tenis. Els tècnics us assessoraran sobre l’elecció del calçat adequat.
 • Es recomana que cada persona tingui la seva pròpia pala. Els tècnics us assessoraran sobre l’elecció de la pala adequada.
 • El CEM Olímpia disposa de tot el material necessari per dur a terme l’activitat.

Comportament

 • En qualsevol cas es tindrà en compte la normativa de règim intern del centre.
 • Els danys o desperfectes ocasionats a la instal·lació o al material comportaran la seva reposició i pot suposar la pèrdua del dret de l’inscrit.
 • L’incompliment de qualsevol de les normatives pot suposar la pèrdua dels drets d’inscrit, tant de la instal·lació com de les activitats.

Abonament i renovació

 • Els rebuts impagats tindran una recàrrega d’1,5 € per a la tramitació administrativa.
 • El pagament és mensual. El no pagament d’un rebut implicarà la baixa automàtica de l’activitat.
 • En cas de no renovar, cal comunicar-ho a recepció abans del dia 20 de l’últim mes en curs.

Altres dades d'interès

 • La signatura de la inscripció comporta l’acceptació de la normativa abans exposada.
 • Per a la realització de l’activitat caldrà que hi hagi un mínim d’inscrits, determinat pel centre segons el grup.
 • En cas d’haver de suspendre alguna classe per qüestions alienes al club (pluja, festius oficials…), aquestes classes no són recuperables. Malgrat això, l’organització del club tindrà en compte en cas que es perdi més del 50% de les sessions del trimestre per aquestes causes.
 • No es farà la devolució de cap mensualitat un cop iniciat el curs.
 • El preu de la inscripció és de 20 € per temporada. Si l’alumne es dona de baixa, haurà d’abonar de nou la matrícula en el cas que es vulgui tornar a donar d’alta.
 • Els preus són vàlids fins al 30 de juny del 2024.