Normativa de l'escola de pàdel i tenis per a adults

Temporada 2024-2025

Calendari

El calendari de l’activitat és del dilluns 2 de setembre del 2024 fins al dilluns 30 de juny del 2025.

Els dies festius no s’impartiran classes, seguint calendari escolar. Els períodes de vacances són:

 • Vacances de Nadal: del 23 de desembre del 2024 al 7 de gener del 2025.
 • Setmana Santa: del 14 al 21 d’abril del 2025.

La duració de l’activitat és de 10 mesos.

Accés a la instal·lació

 • Cada adult/a entrarà a la pista corresponent a l’hora d’inici de l’activitat. El 1r dia el/la responsable indicarà el número de pista on es desenvolupa l’activitat.
 • Es prega la màxima puntualitat pel correcte desenvolupament de l’activitat.
 • L’accés a pistes està restringit als inscrits/es a l’activitat.

Material necessari

 • Cal dur roba esportiva còmoda.
 • El calçat que cal dur són sabatilles esportives. Es recomana que la sola sigui d’espiga o alguna altra específica de pàdel/tenis. Els tècnics i tècniques us assessoraran sobre l’elecció del calçat adequat.
 • El CEM Olímpia disposa de tot el material necessari per dur a terme l’activitat.
 • Es recomana que cada persona tingui la seva pròpia pala. Els tècnics i tècniques us assessoraran sobre l’elecció de la pala adequada.

Comportament

 • En qualsevol cas es tindrà en compte la normativa de règim intern del centre.
 • Els danys o desperfectes ocasionats a la instal·lació o al material comportaran la seva reposició i pot suposar la pèrdua del dret de l’inscrit/a.
 • L’incompliment de qualsevol de les normatives pot suposar la pèrdua dels drets d’inscrit/a, tant de la instal·lació com de les activitats.

Abonament i renovació

 • Per inscriure’s a l’activitat cal fer-ho a la web o a la recepció del club.
 • El 1r pagament es farà en efectiu o targeta, la resta per domiciliació bancària.
 • Els rebuts impagats tindran un recàrrec d’1,5 € per la tramitació administrativa.
 • El pagament és mensual. El no pagament d’un rebut implicarà la baixa automàtica de l’activitat.
 • En cas de no renovar, cal comunicar-ho a recepció abans del dia 20 de l’últim mes en curs.

Altres dades d'interès

 • La signatura de la inscripció comporta l’acceptació de la normativa abans exposada.
 • Per a la realització de l’activitat caldrà que hi hagi un mínim d’inscrits/es, determinats pel centre i segons el grup.
 • En cas d’haver de suspendre alguna classe per qüestions alienes al club (pluja, festius oficials…), aquestes classes no són recuperables. Malgrat això, l’organització del club tindrà en compte en cas que es perdi més del 50% de les sessions del trimestre per aquestes causes.
 • No es farà la devolució de cap mensualitat un cop iniciat el curs.
 • El preu de la inscripció és de 25 € per temporada. Si l’alumne es dona de baixa, haurà d’abonar de nou la matrícula en el cas que es vulgui tornar a donar d’alta.
 • Els preus són vàlids fins al 30 de juny del 2025.